Проширување на нашите активности

Од година во година имаме проширување на нашата дејност. Со тоа се зголемува возниот парк. За тие потреби беа набавени неколку нови камиони.

Денес располага со десетина камиони од кои најголем број се од познатата свeтска марка Мерцедес. Во 2009 година беа набавени првите два половни камиони, а од 2011 година до сега се купени уште неколку нови камиони.