Пoчетоци на нашата компанија

Некаде во 2008 година  ја отворивме нашата транспортна фирма.

Во почетоците комапнијата  се занимаваше со надворешен транспорт и набрзо набавуваме  уште неколку нови возила.