Транспорт

ДУО ТРАНСПОРТ рутински врши транспортни операции и испораки на локално и меѓународно ниво со  повеќе од 40 модерни возила.

Сите возила се опремени со ГПС системи за следење со што во секое време имаме точна информација до каде е вашата пратка.

Возилата поседуваат ЦМР осигурување и додатно осигурување против сите  ризици со што сигурноста на пратката ја доведуваме до највисоко ниво